Strona główna » Stawki opłat za parkowanie zostaną podniesione
Aktualności Gmina Nowy Targ

Stawki opłat za parkowanie zostaną podniesione

W nadchodzącym miesiącu planowane jest wprowadzenie nowych stawek za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania, co skutkować będzie wzrostem opłat o około 20 procent. Dodatkowo, obszar objęty opłatami zostanie rozszerzony.

W strefie A, która obejmuje parkingi na Rynku, godzinna opłata za postój wzrośnie z 4 zł na 5 zł. W strefie B, obejmującej pozostałe ulice objęte systemem SPP, godzinna opłata wzrośnie o 60 groszy i wynosić będzie 3,60 zł.

Od kwietnia planowane jest podwyższenie opłat abonamentowych oraz dodatkowych w systemie SPP. Abonament wzrośnie z 30 zł na 35 zł, a opłaty dodatkowe zostaną podniesione z 80 zł na 100 zł na Rynku oraz z 50 zł na 60 zł na pozostałych ulicach objętych systemem SPP. Nowy cennik oraz poszerzenie Strefy Płatnego Parkowania zostały pozytywnie zaopiniowane przez Miejską Komisję Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju. Ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta podczas poniedziałkowej sesji Rady Miasta.

Fragment ulicy Orkana pomiędzy Bolesława Wstydliwego a Ogrodową zostanie włączony do Strefy Płatnego Parkowania, co umożliwi utworzenie 30 nowych miejsc postojowych. W rejonie Szkoły Podstawowej nr 5 zostanie wprowadzona zasada krótkiego postoju, czyli strefa „kiss&ride”, która umożliwi bezpłatne zatrzymanie się do 10 minut.

/JL

tagi