Strona główna » Nowy Targ z dodatkowymi środkami na remont Miejskiej Hali Lodowej
Aktualności Miasto Nowy Targ

Nowy Targ z dodatkowymi środkami na remont Miejskiej Hali Lodowej

Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwałę o udzieleniu Gminie Miasto Nowy Targ dodatkowej pomocy finansowej w wysokości 275 tys. zł na remont Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu, w związku z organizacją III Igrzysk Europejskich. Pozyskane środki Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji chce przeznaczyć między innymi na poprawę stanu  elewacji obiektu.

Na remont Miejskiej Hali Lodowej w Nowym Targu, w ramach zadania: „Infrastruktura sportowa na potrzeby organizacji III Igrzysk Europejskich” udało się pozyskać łącznie 3 mln 75 tys. zł. 10 lutego 2023 r. Gmina Miasto Nowy Targ otrzymała na ten cel dotację w wysokości 2 mln 800 tys. zł. W porozumieniu z Marszałkiem Województwa Małopolskiego uzgodniono możliwość jej zwiększenia i złożono wniosek o przekazanie dodatkowych środków na remont obiektu. Dzięki kolejnej dotacji zostanie zmodernizowana również część elewacji obiektu.

W Miejskiej Hali Lodowej trwa obecnie remont m.in. ośmiu szatni, małej sali gimnastycznej oraz holu budynku administracyjnego. Zaplanowano ponadto malowanie części ścian na hali lodowej, remont części wodociągowej wewnętrznej i rozdzielni prądu, a także modernizację nagłośnienia. Podpisano również umowę na dostawę podłogi sportowej na taflę, co pozwoli na prowadzenie na niej zajęć sportowych również w okresie letnim. Teraz, po podjęciu decyzji o przekazaniu kolejnych środków, do zadań realizowanych w ramach inwestycji można dołączyć prace związane z remontem części elewacji obiektu.

źródło: mat. prasowy
/j

tagi