Strona główna » Festiwal „Young Jazz Festival: Od Nowego Orleanu do Nowego Targu”
Aktualności Gmina Nowy Targ

Festiwal „Young Jazz Festival: Od Nowego Orleanu do Nowego Targu”

Zaproszenie na Festiwal „Young Jazz Festival: Od Nowego Orleanu do Nowego Targu”. Głównym celem Festiwalu jest promowanie jazzu jako formy artystycznego wyrazu dla dzieci i młodzieży, rozwijanie umiejętności muzycznych uzdolnionych młodych ludzi, a także wyłanianie najlepszych amatorskich muzyków jazzowych w drodze konkursu.

Zachęcamy dzieci i młodzież do 19 roku życia do zgłaszania swoich nagrań do 28 maja 2023. Następnie jury Festiwalu wybierze finalistów, którzy wystąpią na scenie Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Targu w dniu 24 czerwca 2022. Szczegóły w regulaminie festiwalu oraz na stronie: www.mck.nowytarg.pl/konkurs

  1. CELE FESTIWALU:

2.1. Propagowanie muzyki jazzowej jako formy artystycznego wyrazu dzieci i młodzieży.

2.2. Wspieranie rozwoju artystycznego uzdolnionych ludzi.

2.3. Wyłonienie w drodze konkursu najlepszych muzyków amatorów w dziedzinie jazzu.

  1. ZASADY OGÓLNE FESTIWALU:

3.1. Festiwal ma formułę konkursu. Adresowany jest do uzdolnionej artystycznie 

i chcącej podnosić swoje umiejętności wykonawcze grupy dzieci i młodzieży.

3.2. Wyłonienie laureatów Festiwalu odbywa się drogą przesłuchań, w dwóch etapach:

– etap pierwszy: przesłuchania dostarczonych przez uczestników nagrań;

– etap drugi: przesłuchania finałowe w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Targu

3.3. Festiwal dotyczy artystycznego wyrazu muzyki jazzowej

– dopuszcza się do udziału w Festiwalu: wokalistów, instrumentalistów, duety, zespoły prezentujące różnorodne style i odcienie muzyki jazzowej.

– uczestnicy biorący udział w przesłuchaniach podczas prezentacji finałowej wykonują 1 utwór zgłoszony wcześniej do Festiwalu drogą emailową.

3.4. Udział w Finale Festiwalu jest równoznaczny z akceptacją warunków technicznych i lokalowych jakimi dysponuje organizator.

3.5. W przypadku korzystania przez uczestników z gotowych podkładów muzycznych, należy dostarczyć je wyłącznie w formacie mp3.

3.6. Organizator zapewnia skład jury, w skład którego wchodzić będzie minimum 3 specjalistów z dziedziny muzyki.

3.7. Jury dokona oceny uczestników w oparciu o ustalone, powszechnie stosowane kryteria artystyczne (m.in. dobór repertuaru, interpretacja, warsztat, ogólne wrażenie artystyczne, kompozycja, etc.)

  1. UCZESTNICY:

4.1. Dzieci i młodzież z powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego w wieku od 6 lat do 19 roku życia,

4.2. W Festiwalu mogą wziąć udział zarówno reprezentanci szkół, domów kultury, świetlic, klubów, jak i uczestnicy niezrzeszeni.

4.3. Najważniejszym warunkiem jest, aby uczestnicy byli amatorami, w pozytywnym znaczeniu tego słowa – nie były to osoby „żyjące z muzyki”, pasjonujący się muzyką jazzową i jej pochodnymi.

  1. ZGŁOSZENIA:

5.1. Przygotowaną kartę zgłoszenia (załącznik nr 1) wraz z Klauzulą RODO (załącznik nr 2) należy przesyłać/dostarczyć wypełnione do 28 maja 2023 na adres Miejskie Centrum Kultury w Nowym Targu, al. Tysiąclecia 37, 34-400 Nowy Targ, tel.: 18 266 21 32.

5.2. Oprócz formy pisemnej prosimy o przesłanie zgłoszenia e-mailem na adres festiwaljazz@mck.nowytarg.pl. wraz z załączonym, nagranym utworem muzycznym oraz  ewentualnym podkładem muzycznym w formacie mp3.

5.3. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do dalszego etapu uczestników, którzy nie złożą prawidłowo i w pełni wypełnionych oryginałów kart zgłoszeń oraz zgłoszeń email.

  1. TERMINY:

6.1. Zgłoszenia listowne i email uczestników do: 28 maja 2023.

6.2. Jury ogłosi listę finalistów do 5 czerwca 2023.

6.3. Finał Festiwalu odbędzie się 24 czerwca 2023 w godz. 9.00-14.00 na Sali widowiskowej MCK Nowy Targ, al. Tysiąclecia 37, 34-400 Nowy Targ

6.4. Uczestnicy proszeni są o potwierdzenie udziału w finale do 20 czerwca 2023r. Brak potwierdzenia skutkował będzie skreśleniem uczestnika/ów z list przesłuchań Finałowych.

6.5. W dniu 23 czerwca 2023  w godz. 9:00 – 16:00 można będzie przeprowadzić próby przed Finałem. Termin należy wcześniej ustalić z Panem Tomaszem Szlagą z MCK Nowy Targ, tel. 18 266 21 32

6.6. Dodatkowo w dniu 24 czerwca 2023 o godz.18.00 odbędzie się Koncert Laureatów Festiwalu.

  1. KLAUZULA DOTYCZĄCA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH, WIZERUNKU I RODO:

7.1. Biorąc udział w festiwalu wykonawca udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na niekomercyjne wykorzystanie zdjęć i nagrań, na których zarejestrowany jest jego wizerunek oraz głos organizatorowi, tj. Miejskiemu Centrum Kultury w Nowym Targu.

7.2. Biorąc udział w Festiwalu, wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych przez  MCK Nowy Targ (załącznik nr 2).

/j

tagi