Strona główna » Miasto Nowy Targ otrzymało grant w wysokości 100 000,00 zł na poprawę dostępności
Aktualności Gmina Nowy Targ

Miasto Nowy Targ otrzymało grant w wysokości 100 000,00 zł na poprawę dostępności

Miasto Nowy Targ otrzymało grant w wysokości 100 000,00 zł na rzecz realizacji działań związanych z poprawą standardów dostępności w miastach finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021.

Zaproszenie do złożenia wniosku w naborze otrzymało nieco ponad 20 miast, które nie otrzymały głównego wsparcia w ramach Programu „Rozwój Lokalny”. Jego celem było wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej poprzez podniesienie jakości życia dla wszystkich mieszkańców (w tym grup defaworyzowanych) i użytkowników średnich i małych miast. Miasto pracowało nad własnym projektem jeszcze w 2020 r. i już wówczas zapisało propozycje kilku zadań, mających na celu poprawę dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, a które dopiero teraz uzyskały możliwość realizacji.

Efektem realizacji grantu będzie zwiększenie dostępności przestrzeni miejskiej i budynków publicznych – Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Miasta. Wykonanie zadań (dostępne oznakowanie czy pomieszczenia w budynkach, miejsca odpoczynku w przestrzeni publicznej oraz umiejętność przygotowywania dokumentów dostępnych) wpłynie na ośmielenie i zmobilizowanie osób, które borykają się z różnego rodzaju „szczególnymi potrzebami”, do samodzielnego korzystania (bez konieczności angażowania pośredniczących, pomagających im osób) z usług publicznych dostępnych stacjonarnie, ale także i usług elektronicznych (poprzez propagowanie i umiejętność tworzenia dokumentów dostępnych). Pozwoli na stworzenie w przestrzeni publicznej miasta bardziej przyjaznych warunków dla odpoczynku (czy to chwilowego, wynikającego z różnych ograniczeń w poruszaniu się, czy to dłuższego oczekiwania, czy też odpoczynku w sąsiedztwie terenów rekreacyjnych) szerokiemu gronu osób, w tym przede wszystkim osobom o szczególnych potrzebach. Pośrednim efektem realizacji projektu będzie zwiększenie świadomości w zakresie realizacji idei dostępności.

W ramach grantu sfinansowane zostaną jeszcze w tym roku 4 zadania:
1. Zakup i montaż małej architektury w przestrzeni publicznej miasta (np. spoczniki do przysiadania, ławki).
2. Dostosowanie umiejscowionej na parterze budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu łazienki/toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami.
3. Szkolenia pracowników Urzędu Miasta z przygotowania dokumentów „dostępnych”.
4. Montaż tabliczek informacyjnych przy pomieszczeniach biurowych oraz informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta Nowy Targ.

źródło: UM Nowy Targ
/j

tagi