Strona główna » Kontrola gospodarowania odpadami komunalnymi – terminy i konsekwencje
Aktualności Gmina Lipnica Wielka

Kontrola gospodarowania odpadami komunalnymi – terminy i konsekwencje

Ważna informacja dla wszystkich mieszkańców, którzy otrzymali wezwanie do kontroli dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi. Osoby, które nie odpowiedziały w terminie na to wezwanie, proszone są o uwagę, ponieważ zgodnie z Art. 10 ust. 2d, osoby, które utrudniają lub udaremniają przeprowadzenie takiej kontroli, podlegają karze grzywny.

Kontrola gospodarowania odpadami komunalnymi ma na celu zapewnienie właściwego i zgodnego z przepisami postępowania w kwestii odpadów. Jest to ważne zarówno dla dobra środowiska, jak i społeczności lokalnej.

Dla tych, którzy mimo wezwania nie dostarczyli wymaganej dokumentacji, istnieje obowiązek niezwłocznego stawiennictwa w Urzędzie Gminy. Termin ten jest niezmiernie istotny, ponieważ 13 października 2023 roku, czyli już w nadchodzący piątek, wykaz osób, które w dalszym ciągu nie odpowiedzą na wezwanie, zostanie przekazany do odpowiednich organów ścigania.

W związku z powyższym, Gmina Lipnica Wielka apeluje do wszystkich, którzy zostali objęci kontrolą gospodarowania odpadami komunalnymi, o odpowiednie dostarczenie wymaganej dokumentacji i współpracę z odpowiednimi instytucjami. Zachowanie zgodności z przepisami i regulacjami dotyczącymi gospodarowania odpadami jest kluczowe dla dobra naszego środowiska i wspólnoty lokalnej. Warto pamiętać, że każdy z nas ma swój wkład w ochronę naszego otoczenia.

źródło: Gmina Lipnica Wielka
/j

tagi