Strona główna » Policjanci w Małopolsce przestrzegają przed naruszeniami porządku wyborczego
Aktualności

Policjanci w Małopolsce przestrzegają przed naruszeniami porządku wyborczego

W przestrzeni publicznej pojawiły się ostatnio liczne plakaty i banery wyborcze. Zawierają one oznaczenia komitetów wyborczych i podlegają prawnej ochronie. Policja apeluje o przestrzeganie przepisów związanych z wyborami.

Zniszczenie plakatów wyborczych grozi grzywną. Kodeks wyborczy chroni te materiały. Naruszenia prawa skutkują karą aresztu lub grzywny do 500 zł, a od 1 października 2023 roku nawet do 800 zł. Straty powyżej tej kwoty mogą być traktowane jako przestępstwo.

Plakaty muszą być umieszczone zgodnie z przepisami i można je usuwać bez szkód. Agitacja na terenach szkół, lokali wyborczych i innych miejsc jest zabroniona podczas ciszy wyborczej. Zachowajmy spokój i przestrzegajmy prawa podczas wyborów.

Policja oraz straż gminna są odpowiedzialne za usuwanie plakatów i haseł wyborczych na koszt komitetów wyborczych, jeśli ich umieszczenie może zagrażać życiu, zdrowiu lub mieniu ludzi lub bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

Dni wyborów do Sejmu i Senatu RP to 15 października 2023 roku. W tym czasie obowiązuje cisza wyborcza, a wszelkie działania związane z agitacją wyborczą, organizacją zgromadzeń, pochodów czy manifestacji są zabronione. Policja będzie nadzorować te obszary i reagować na wszelkie naruszenia prawa.

Przypominamy o konieczności przestrzegania przepisów wyborczych oraz poszanowania cudzej własności. Wybory to ważny moment dla naszego kraju, dlatego warto, aby przebiegły w spokoju i zgodnie z obowiązującym prawem

źródło: KPP Nowy Targ
/j

tagi