Strona główna » Usuwanie drzew i krzewów w rezerwacie przyrody Bór na Czerwonem
Aktualności

Usuwanie drzew i krzewów w rezerwacie przyrody Bór na Czerwonem

Nadleśnictwo Nowy Targ informuje o istotnych zabiegach ochronnych, które obecnie przeprowadzane są w Rezerwacie Przyrody Bór na Czerwonem. Projektem „Karpaty Łączą” podjęto się usuwania drzew i krzewów z kopuły torfowiska, zmieniając wygląd tego unikalnego obszaru. Z pozoru kontrowersyjne działania mają na celu ochronę tego cennego ekosystemu, zagrożonego suszą i uwalnianiem gazów cieplarnianych.

W ramach projektu, który zyskuje wsparcie ze środków europejskich, małopolscy leśnicy przystąpili do usuwania roślinności z kopuły torfowiska. Decyzja ta nie wynika z kaprysu, lecz z konieczności poprawy warunków wilgotnościowych na obszarze rezerwatu. W ciągu lat obserwowano pogorszenie tych warunków, co z kolei prowadziło do osuszania torfowiska. Warto zaznaczyć, że osuszone torfowiska generują znaczne ilości gazów cieplarnianych, co stanowi zagrożenie dla klimatu.

Zabiegi ochrony czynnej nie ograniczają się wyłącznie do usuwania roślinności. W skład działań wchodzi również remont istniejącej infrastruktury turystycznej, z uwzględnieniem ścieżki edukacyjnej oddanej do użytku w 2010 roku. Ta ścieżka umożliwia zwiedzającym zapoznanie się z unikalnymi cechami rezerwatu, jednocześnie przestrzegając wymogów ochrony rezerwatowej.

Rezerwat Przyrody Bór na Czerwonem, powołany 13 października 1925 roku, obchodzi w przyszłym roku swoje stulecie istnienia. Jest jednym z najstarszych rezerwatów przyrody w Polsce, a jego powierzchnia, obecnie wynosząca 114,66 ha, stale rosła na przestrzeni lat. Znajdując się w Obszarze Chronionego Krajobrazu, w sieci Natura 2000 oraz na liście Ramsarskiej, rezerwat stanowi ostoję dla unikatowego torfowiska wysokiego, będącego największym obszarem mokradeł tego typu w tej części Europy.

źródło: Nadleśnictwo Nowy Targ
/j

tagi