Strona główna » Powstanie obwodnica Jabłonki. Marszałek Witold Kozłowski i wicemarszałek Łukasz Smółka podpisali umowę z wójtem Jabłonki Antonim Karlakiem
Aktualności Gmina Jabłonka

Powstanie obwodnica Jabłonki. Marszałek Witold Kozłowski i wicemarszałek Łukasz Smółka podpisali umowę z wójtem Jabłonki Antonim Karlakiem

Podpisana umowa dotyczy wspólnej realizacji zadania p.n.: „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Jabłonki w ciągu DW 957 i DW 962 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”. Planowana trasa poprawi płynność i bezpieczeństwo na w/w trasach wojewódzkich, ułatwi dostęp do przejść granicznych oraz drogi krajowej nr 7.

Dzisiaj podpisaliśmy porozumienie dotyczące opracowania wielowariantowej koncepcji budowy tej ważnej drogi w ciągu dróg wojewódzkich nr 957 i 962. Mam taką nadzieję, że ten etap zamkniemy do końca przyszłego roku. Musimy szukać racjonalnego rozwiązania, które udrożni ruch, zapewni bezpieczeństwo, ale też nie przekroczy racjonalnych możliwości finansowania tej inwestycji. To wspólny dar dla mieszkańców Gminy Jabłonka, za co dziękuje Panu Wójtowi – mówi marszałek Witold Kozłowski.

W jej ramach zostanie opracowana dokumentacja koncepcyjnej budowy obwodnicy Jabłonki w ciągu dróg wojewódzkich nr 957 i 962. Powstanie m.in. studium korytarzowe, wielowariantowa koncepcja przebiegu trasy, materiały do decyzji środowiskowej wraz ze złożeniem wniosku i uzyskaniem decyzji o środowiskowych.

Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Województwo Małopolskie, a jego koszt to ponad 1,1 mln zł, z czego planowane dofinansowanie z Funduszy Europejskich wyniesie ponad 800 tys. zł. Pozostałą kwotę przekaże województwo – 75% oraz gmina 25%.

Termin opracowania wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Jabłonki w ciągu DW 957 i DW 962 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowany jest na lata 2022-2023.

źródło tekst i foto: Gmina Jabłonka

tagi