Strona główna » Na Kongresie Euroregionu „Tatry” w Nowym Targu dodano trzech nowych członków, w tym Województwo Małopolskie i Powiat Myślenicki
Aktualności Gmina Nowy Targ

Na Kongresie Euroregionu „Tatry” w Nowym Targu dodano trzech nowych członków, w tym Województwo Małopolskie i Powiat Myślenicki

fot. Euroregion "Tatry"

Województwo Małopolskie, Powiat Myślenicki oraz Gmina Zawoja dołączyły do Związku Euroregion „Tatry” podczas jego XXIX Kongresu w Nowym Targu.

Podczas XXIX Kongresu Związku Euroregionu „Tatry” w Nowym Targu, przedstawiciele Województwa Małopolskiego, Powiatu Myślenickiego i Gminy Zawoja zostali przyjęci do grona członków związku. W trakcie spotkania przewodniczący Rady ET Bogusław Waksmundzki przedstawił sprawozdania z działalności Związku w minionym roku oraz z działalności Komisji rewizyjnej Związku za rok 2022. Poruszono także tematy zakończenia realizacji mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2021, o funkcjonowaniu Ośrodka Współpracy Polsko – Słowackiej. Posiedzenie dało kolejną sposobność do zaprezentowania prac nad wdrażanymi inicjatywami euroregionalnymi i regionalnymi oraz projektami własnymi, a także problematyki nowego okresu programowania europejskiego w kontekście współpracy transgranicznej.

Senator Jan Hamerski, Konsul Republiki Słowacji w Krakowie Lenka Pifkova oraz honorowi członkowie prof. Stanisław Hodorowicz i Antoni Nowak również wzięli udział w kongresie, którego obrady prowadził burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek. Podczas spotkania przedstawiciele samorządów odebrali pamiątkowe logo Euroregionu „Tatry”, symbolizujące przynależność do stowarzyszenia.

źródło: ET
/j

tagi