Strona główna » 200 tys. zł dotacji na remont Pomnika Katyńskiego
Aktualności Gmina Nowy Targ

200 tys. zł dotacji na remont Pomnika Katyńskiego

W ramach programu pn. Miejsca Pamięci i Trwałe Upamiętnienia w Kraju, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało Urzędowi Miasta Nowy Targ dofinansowanie w wysokości 200 000 zł na remont i przebudowę Pomnika Katyńskiego wraz z terenem przy Cmentarzu Komunalnym. Pomnik Katyński powstał w 1990 roku.

Nowotarski magistrat ubiega się również o kolejną dotację na ten cel, w ramach konkursu pn. Małopolska Pamięta – zachowanie miejsc pamięci historycznej dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, który ogłosił Urząd Marszałkowski. Maksymalna kwota dotacji wynosi 45 tys. zł.

Pomnik Katyński powstał na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Targu przy ul. Skotnica 8 w 1990 roku. Monument znajduje się w południowej części kwatery nr 25, w której znajdują się również groby żołnierzy sowieckich, biorących udział w walkach o wyzwolenie ziemi nowotarskiej, podczas II wojny światowej. Właśnie w tym miejscu, w latach 80. mieszkańcy Nowego Targu stawiali krzyż, który miał być świadectwem pamięci o zamordowanych przez NKWD na mocy dekretu Stalina. Inicjatorzy tych działań narażali się na restrykcje ze strony organów komunistycznej władzy.

Na przestrzeni lat pomnik przeszedł wiele koniecznych napraw i modyfikacji. W 2015 roku w obrębie monumentu została pochowana urna z ziemią przywiezioną z Katynia. To niezwykle ważne miejsce nie tylko dla mieszkańców Nowego Targu. Cyklicznie odbywają się tutaj uroczystości o charakterze powiatowym.

Projekt remontu Pomnika Katyńskiego został przygotowany przez Pracownię Konserwacji Zabytków „ARKONA” z Krakowa. Zgodnie z założeniami planów, monument wraz z przyległym do niego terenem ma stać się widoczny i rozpoznawalny jako symboliczne miejsce poświęcone ofiarom II wojny światowej, zamordowanym w walce o polską niepodległość. Jest to szczególnie ważne, ponieważ w bezpośrednim sąsiedztwie monumentu znajduje się kwatera żołnierzy sowieckich, która w 2015 roku została odnowiona przez Ambasadę Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej.

W 2021 r. oszacowano, że odnowienie monumentu pochłonie ponad 250 tys. zł. W tym roku kosztorys zostanie zaktualizowany.

źródło: mat. prasowy
/j

tagi