Strona główna » Nowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym
Aktualności

Nowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym

Październik przynosi dobrą wiadomość dla mieszkańców Podhala. Od tego miesiąca w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Targu zostanie otwarte nowe Centrum Zdrowia Psychicznego, finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Dotychczasowe Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego (ŚCZP), które działało w szpitalu przez cztery lata, było finansowane z unijnego projektu. Projekt ten dobiega teraz końca, ale zyskał on ogromne uznanie i wykazał istotne zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi. W związku z tym, od 1 października, ŚCZP przekształci się w Centrum Zdrowia Psychicznego, które będzie finansowane z NFZ. Co istotne, pacjenci będą mieli dostęp do nowych lokalizacji w Zakopanem oraz Rabce-Zdroju, nie tylko w Nowym Targu.

Nowe Centrum ma na celu objęcie opieką psychiatryczną osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego na terenie powiatów tatrzańskiego i nowotarskiego. Kluczowym celem jest przejście od tradycyjnego modelu leczenia psychiatrycznego, opartego na hospitalizacji i terapii biologicznej, do bardziej kompleksowego podejścia medyczno-psychologiczno-społecznego. Chodzi nie tylko o złagodzenie objawów, ale również o umożliwienie pacjentom powrotu do normalnego życia. Leczenie ma również zawierać elementy rehabilitacji.

Centrum będzie nadal prowadzić działalność profilaktyczną, promując zdrowie psychiczne i współpracując z lokalnymi instytucjami i placówkami edukacyjnymi, takimi jak szkoły. Oferowane będą prelekcje, warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz dla osób mających kontakt z osobami w kryzysie psychicznym. To krok w kierunku zmniejszenia stigamatyzacji i wykluczenia osób po kryzysie psychicznym.

Nowe Centrum Zdrowia Psychicznego będzie kontynuować dobrą pracę rozpoczętą przez ŚCZP, a jego celem jest bardziej skoncentrowane i kompleksowe wsparcie pacjentów na drodze do powrotu do pełnego życia społecznego i rodzinnego. Chodzi o to, aby leczenie odbywało się bliżej miejsca zamieszkania pacjentów, unikając długotrwałej hospitalizacji.

Warto podkreślić, że projekt Centrum Zdrowia Psychicznego zakłada zintegrowane i kompleksowe usługi oraz dążenie do przejścia od szpitalnego modelu opieki psychiatrycznej do środowiskowego. Współpraca z rodzinami pacjentów oraz innymi organizacjami będzie kluczowa w procesie leczenia i rehabilitacji.

Nowe Centrum Zdrowia Psychicznego to ważny krok w kierunku poprawy opieki psychiatrycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców regionu Podhala.

źródło: Mat. prasowe
/j

tagi