Strona główna » Projekt Rozbudowy Systemu Geotermalnego w Podhalu
Aktualności

Projekt Rozbudowy Systemu Geotermalnego w Podhalu

W dniu 25 września 2023 roku zaplanowano podpisanie istotnej umowy pomiędzy Zarządem Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A. a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej S.A. Chodzi o dofinansowanie projektu o nazwie „Rozbudowa systemu geotermalnego poprzez wiercenie nowego otworu produkcyjnego Bańska PGP-7, dostawę i montaż wymienników ciepła na Ciepłowni Geotermalnej oraz budowę przyłączy i sieci ciepłowniczych w celu zwiększenia mocy i wykorzystania odnawialnych źródeł energii”.

Projekt ten jest realizowany w ramach programu 5.9 Polska Geotermia Plus – Część 1) Geotermia Głęboka, a jego celem jest zwiększenie wykorzystania zasobów geotermalnych w celu produkcji energii cieplnej ze źródeł odnawialnych. To przedsięwzięcie przyczyni się do dalszego rozwoju Spółki oraz poprawi jakość powietrza w regionie.

W ramach projektu PEC Geotermia Podhalańska S.A. przewiduje realizację kilku kluczowych inwestycji:

  1. Wiercenie otworu produkcyjnego Bańska PGP-7: Nowy otwór ma osiągnąć głębokość 4052,00 m p.p.t. i ująć wody termalne o temperaturze ok. 85°C. Te wody będą wykorzystane do celów grzewczych w instalacji ciepłowniczej PEC Geotermia Podhalańska S.A.
  2. Podłączenie nowego odwiertu produkcyjnego PGP-7 do systemu ciepłowniczego: Po wykonaniu otworu Bańska PGP-7, konieczne będzie połączenie go z systemem geotermalnym poprzez rurociąg produkcyjny DN 300.
  3. Budowa rurociągu zrzutowego: W celu zwiększenia przepływu wody termalnej i produkcji ciepła, planuje się budowę rurociągu zrzutowego o średnicy DN450.
  4. Dostawa i montaż wymienników ciepła: Montaż nowych wymienników ciepła pozwoli na efektywniejszą produkcję ciepła.
  5. Budowa chłodni wentylatorowych: Konieczność budowy chłodni wynika z pozwoleń wodnoprawnych i jest niezbędna do schłodzenia wody termalnej przed jej odprowadzeniem do cieku powierzchniowego.
  6. Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych: Przyłączenie nowych odbiorców o mocy ok. 5 MW będzie wymagało budowy nowej sieci ciepłowniczej o łącznej długości 6 km.

Całkowity koszt projektu wynosi netto 88 183 199,00 zł, z czego dofinansowanie w formie dotacji od NFOŚiGW wynosi 52 644 649,00 zł. Realizacja projektu ma trwać od 31 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2025 roku.

Efektem tego ambitnego przedsięwzięcia będzie znaczne zwiększenie zdolności wytwarzania energii cieplnej ze źródeł geotermalnych. Ponadto, projekt ten przyczyni się do ograniczenia emisji CO2 o 4 274,59 Mg/rok i wytworzenia 12 703,99 MWh/rok energii ze źródeł odnawialnych. To ważny krok w kierunku zrównoważonej przyszłości i redukcji negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

źródło: mat. prasowy
/j

tagi