Strona główna » 30 lat geotermii podhalańskiej: odnawialna energia i sukces ekologiczny
Aktualności

30 lat geotermii podhalańskiej: odnawialna energia i sukces ekologiczny

W 2023 roku Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A. obchodzi swoje 30-lecie istnienia. To największa geotermia w Polsce, założona w 1993 roku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Początki były skromne, ogrzewano jedną wieś – Bańską Niżną. Obecnie Spółka dostarcza ciepło i ciepłą wodę do 1870 obiektów w czterech gminach, w tym domów jedno- i wielorodzinnych, budynków usługowych i użyteczności publicznej, hoteli i pensjonatów. W Zakopanem, gdzie geotermia zaspokaja 40 proc. rynku ciepłowniczego, jest szczególnie popularna.

W 2022 roku sprzedaż ciepła wyniosła 533 tys. GJ, a łączna długość sieci i przyłączy ciepłowniczych wynosi ponad 118 km. Roczne wydobycie wody geotermalnej wynosi około 5 mln m3.

Geotermia Podhalańska opiera swoją produkcję ciepła na trzech odwiertach eksploatacyjnych i trzech chłonnych. Nakłady inwestycyjne w latach 1998–2022 wyniosły 335 mln zł, z czego ponad 132 mln zł pochodziło z dotacji.

System ciepłowniczy Geotermii Podhalańskiej to innowacyjne rozwiązanie na skalę europejską, ekologiczne i bezpieczne. Dzięki niemu Spółka przyczynia się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, a jej cena ciepła jest konkurencyjna, co zachęca do podłączania nowych odbiorców.

Wykorzystanie geotermalnych źródeł energii to nie tylko ekologiczne rozwiązanie, ale także ekonomicznie opłacalne przedsięwzięcie. Spółka jest zaangażowana w edukację i propagowanie odnawialnych źródeł energii, organizując m.in. Dni Otwarte dla uczniów.

Projekt geotermalny Geotermii Podhalańskiej to sukces ekologiczny i ekonomiczny, który pomaga chronić środowisko i przyczynia się do wzrostu zysków oraz rentowności Spółki.

Geotermia w tym roku świętuje 30 lat istnienia.

źródło: mat. prasowy
/j

tagi