Strona główna » Zimowe utrzymanie dróg na terenie Nowego Targu– Komunikat Urzędu Miasta
Aktualności

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Nowego Targu– Komunikat Urzędu Miasta

zdjęcie poglądowe

Przed nami kolejny sezon zimowy, a wraz z nim obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa na drogach. Urząd Miasta Nowy Targ podaje do publicznej wiadomości wykaz dróg oraz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg na obszarze miasta Nowy Targ w sezonie 2023/2024.

I. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Na drodze krajowej nr 47 Zabornia – Zakopane oraz drodze krajowej nr 49 Nowy Targ – Jurgów, prace wykonywane będą przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. Punktem Obsługi Kontraktu jest możliwe skontaktowanie się pod numerem 513-711-868. Dyżurny całodobowy GDDKiA dla rejonu Nowy Targ udostępnia kontakt pod numerem 18 266-28-86.

II. Zarząd Dróg Wojewódzkich

Na drodze wojewódzkiej nr 957 (ul. Ludźmierska) oraz drodze wojewódzkiej nr 969 Nowy Targ – Stary Sącz (od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II do granic administracyjnych) prace realizuje Krzysztof Stachoń, osiągalny pod numerem telefonu 609-266-309. Odpowiedzialnymi za jakość i terminowość wykonania robót są Jacek Rokicki (tel. 18 265-14-77, 798-826-365, 609-209-310) oraz Marcin Matras (tel. 609-094-547).

III. Powiatowy Zarząd Dróg

Drogi powiatowe na terenie Nowego Targu (ul. Szaflarska, ul. Św. Anny, ul. Kowaniec, ul. Waksmundzka) podlegają pracom Firma Handlowo-Usługowa „KAL-TRANS” Spółka Jawna Kalata. Osoby odpowiedzialne za jakość i terminowość wykonania robót to Grzegorz Czaja (tel. 18 266-47-00, 667-447-412).

IV. Ulice Miejskie

Ulice miejskie zostały podzielone na strefy, z których każda ma swojego wyznaczonego wykonawcę i osobę odpowiedzialną za jakość i terminowość wykonywanych prac.

Strefa II obejmuje Niwę, osiedle Robów, Marfianą Górę, Zadział, Buflak oraz inne ulice. W tej strefie prace prowadzi Jan Adamczyk, osiągalny pod numerem telefonu 603-092-388.

Strefa III to Szuflów, Gazdy, Oleksówki, ul. Smrekową i inne ulice, gdzie odpowiedzialnym za jakość i terminowość wykonania prac jest Ludwik Cyrwus (tel. 666-847-863).

Strefa I obejmuje pozostałe ulice miejskie, a ich utrzymaniem zajmuje się Firma Handlowo-Usługowa „KAL-TRANS” Spółka Jawna Kalata. Osoba odpowiedzialna za jakość i terminowość wykonywanych robót to osoba osiągalna pod numerem telefonu 609-555-669.

Wszelkie zapytania i sprawy związane z zimowym utrzymaniem dróg można kierować do Referatu ds. Drogownictwa i Transportu pod numerami telefonów 18 261-12-93 lub 18 261-12-89. Kierownik Akcji Zimowej do kontaktu jest pod numerem telefonu 667-727-416.

Ulice miejskie utrzymywane są w określonych standardach, a w przypadku warunków atmosferycznych uniemożliwiających utrzymanie drogi w wyższym standardzie, zapewniane jest utrzymanie w standardzie niższym, jednak nie dłużej niż przez 12 godzin od ustania warunków atmosferycznych.

Zachęcamy mieszkańców do śledzenia komunikatów dotyczących zimowego utrzymania dróg oraz do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości związanych z bezpieczeństwem na drogach w czasie zimy.

źródło: UM Nowy Targ
/j

tagi