Strona główna » Jesienny spis kozic w Tatrach, wspólna akcja Polsko-Słowacka
Aktualności Gmina Nowy Targ

Jesienny spis kozic w Tatrach, wspólna akcja Polsko-Słowacka

Fot. Celina Bryniarska, TPN

Dziś, o ile pogoda na to pozwoli, rozpocznie się coroczne liczenie populacji kozic w Tatrach. Tatrzański Park Narodowy informuje, że w tegorocznej akcji spisu udział weźmie 70 osób po polskiej stronie Tatr oraz około 200 po słowackiej stronie. Jest to znaczące przedsięwzięcie, mające na celu monitorowanie stanu populacji tych dziko żyjących zwierząt.

Obserwatorzy zostaną podzieleni na mniejsze grupy i otrzymają przypisane sektory, których jest aż 131, z czego tylko 35 znajduje się w obszarze TPN. Każdy uczestnik zostanie wyposażony w specjalną aplikację, która pomoże im w zapisywaniu danych.

W trakcie akcji, obserwatorzy muszą zachować szczególną ostrożność i uważnie monitorować populację kozic. Każdy zaobserwowany kierdel (grupa kozic) zostaje odnotowany na mapie w dedykowanej aplikacji. Ponadto, obserwatorzy dostarczają informacje na temat struktury wiekowo-płciowej kierdla, godziny obserwacji oraz ewentualnych uwag, które pomogą uniknąć podwójnego liczenia zwierząt.

Najważniejszym celem jesiennej akcji jest określenie ogólnej liczby kozic w Tatrach. Pracownicy TPN podkreślają, że podział na kozice polskie i słowackie jest sztuczny, ponieważ wiele z tych zwierząt przemieszcza się swobodnie między granicami obu państw. Dlatego też spis prowadzony jest we współpracy z Słowacją, a wyniki końcowe dotyczą całych Tatr.

Warto podkreślić, że mimo że wyniki spisu podawane są z dokładnością do jednej sztuki, istnieje pewien błąd oszacowania, który może przekroczyć 10%. Niemniej jednak, ta coroczna inicjatywa dostarcza cennych informacji na temat stanu populacji kozic, ich struktury i rozmieszczenia.

Jednym z ułatwień w trakcie spisu jest zastosowanie specjalnej aplikacji, która umożliwia rejestrowanie danych w czasie rzeczywistym. Wersja mobilna aplikacji działa również w trybie offline, co jest niezwykle istotne w górskich warunkach, gdzie często brakuje dostępu do internetu. Wszystkie zebrane dane z obu stron granicy rejestrowane są w jednej warstwie GIS i podlegają dalszej weryfikacji.

Wyniki jesiennego liczenia kozic stanowią cenne źródło informacji na temat kondycji populacji tych dzikich zwierząt w Tatrach. Ostateczny wynik zostaje opublikowany w kwartalniku „Tatry,” a elektroniczna wersja mapy z wynikami liczenia jest dostępna na stronie geoportaltatry.pl.

Tegoroczna akcja spisu kozic to kolejny krok w dbałości o ochronę dzikiej przyrody w Tatrach, a jednocześnie wspaniała okazja do współpracy międzynarodowej w celu monitorowania i ochrony tych pięknych zwierząt.

źródło: TPN
Fot. Celina Bryniarska, TPN
/j

tagi