Strona główna » Zauważono wilki w Sołectwie Murowanica
Aktualności Gmina Lipnica Wielka

Zauważono wilki w Sołectwie Murowanica

W związku z doniesieniami o prawdopodobnym pojawieniu się wilków w pobliżu zabudowań mieszkalnych w sołectwie Murowanica, apelujemy o ostrożność ze strony mieszkańców oraz zachowanie szczególnej czujności. Urzędy Gminy informują, że wszelkie przypadki obserwacji wilków na terenach zamieszkałych, które mogą stanowić potencjalne niebezpieczeństwo, powinny być niezwłocznie zgłaszane do właściwych służb.

Zgodnie z ogłoszeniem Urzędu Gminy, incydenty związane z pojawieniem się wilków w miejscach zamieszkałych, wymagają szybkiego zgłoszenia do Wójta Gminy lub najbliższego komisariatu policji. Taka reakcja umożliwi podjęcie adekwatnych działań, mających na celu zminimalizowanie ewentualnego zagrożenia.

Mieszkańcy proszeni są o dokładne dokumentowanie wszelkich nienaturalnych zachowań wilków, takich jak zbliżanie się do zabudowy czy nietypowy wygląd zwierzęcia. W przypadku obserwacji takich sytuacji, zaleca się wykonywanie zdjęć i przekazywanie ich do urzędu, co pomoże w efektywnym monitorowaniu sytuacji.

Dodatkowo, istotne jest zabezpieczanie zwierząt domowych oraz posesji. Apeluje się o szczególną uwagę na zamykanie psów na noc w pomieszczeniach oraz zabezpieczanie kompostowników, aby unikać pozostawiania resztek jedzenia w miejscach dostępnych dla wilków.

Warto podkreślić, że wilki są objęte ochroną ścisłą, co oznacza, że zabijanie, chwytanie, okaleczanie, płoszenie czy niepokojenie tych drapieżników jest zakazane. W sytuacjach, gdzie konieczne jest działanie w związku z pojawieniem się wilków, istotne jest skontaktowanie się z odpowiednimi służbami, które podejmą niezbędne kroki przy zachowaniu bezpieczeństwa dla ludzi i zwierząt.

Przypominamy, że spotkania z wilkami, choć mogą się zdarzyć, nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla życia człowieka. Drapieżniki te zazwyczaj unikają kontaktu z ludźmi, jednak w przypadku przypadkowego spotkania zaleca się zachowanie spokoju i dystansu, co pozwoli na uniknięcie niepotrzebnych konfliktów.

źródło: Gmina Lipnica Wielka
/j

tagi